Πρόγραμμα επιδότησης τόκων υφιστάμενων δανείων μικρομεσαίων επιχειρήσεων

Πρόγραμμα επιδότησης τόκων υφιστάμενων δανείων μικρομεσαίων επιχειρήσεων
Πρόγραμμα επιδότησης τόκων υφιστάμενων δανείων μικρομεσαίων επιχειρήσεων


Στηρίζουμε τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που έχουν πληγεί από την πανδημική κρίση του Covid-19.
 

Συμμετέχουμε στο νέο πρόγραμμα του Ελληνικού Δημοσίου που επιδοτεί τους τόκους δανείων που έχουν δοθεί σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από το επιχειρηματικό πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) και αξιοποιεί πόρους της Ελλάδας και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης της ΕΕ. Έτσι, σας βοηθάμε να αντεπεξέλθετε στις δανειακές υποχρεώσεις σας για το διάστημα από 01.01.2021 έως και 31.03.2021.


Υποβάλετε την αίτηση σας για να ενταχθείτε στο πρόγραμμα έως και 16.07.2021, online μέσα από το Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ).